OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v ALPHA-H.sk

Všeobecné

Alpha-H Slovakia, s.r.o. rozumie dôležitosti ochrane osobných údajov a preto sa zaväzuje neposkytovať vaše osobné údaje tretím stranám. Pri objednávkach a emialovej komunikácii, vaše osobné informácie, ktoré zaznamenávame budú použité primárne:

a) Na kontaktovanie vás

b) Na doručenie vami objednaných produktov

c) Pri administrácii dokumentov (faktúry a iné)

d) Na priamy marketing, plánovanie, rozvoj produktov a rozvoj výskumu.

Toto neplatí v prípade ak nás vy požiadate použiť vaše údaje na iné účely, dáte nám na to povolenie, alebo ak tak stanovuje zákon.

Vyhradzujeme si právo v prípade potreby doplniť tieto obchodné podmienky bez upozornenia. Preto je dôležité preštudovať si obchodné podmienky pri každom nákupe.

Internetový predaj

Zásielkový internetový predaj prostredníctvom domény www.alpha-h.sk (ďalej len „internetový obchod“) sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a je plne podriadený príslušnému dohľadu podľa zák. č. 128/2002 Z.z. O štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

V snahe zabezpečiť našim zákazníkom najvyššiu kvalitu služieb sme celý proces nakupovania prostredníctvom nášho internetového obchodu zjednodušili, pričom všeobecné obchodné podmienky nakupovania sú zhrnuté do nasledovných bodov.

Objednávka

Objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou, prípadne telefonickou objednávkou.

Potvrdenie objednávky

Po vytvorení objednávky obdržíte správu na e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii. Ak vám e-mail nepríde, skontrolujte si správnosť emailovej adresy. Ak máte e-mail správny a správu neobdržíte kontaktujte nás emailom na info@alpha-h.sk .

Expedičné lehoty

Objednávky vybavujeme priebežne, zvyčajne do 2 až 7 pracovných dní. Doba expedície (čas od dňa objednania tovaru po deň, kedy je tovar doručený zákazníkovi) sa pohybuje v intervale od 3 do 10 pracovných dní.

V prípade neočakávaného meškania vás budeme operatívne informovať a dohodneme sa s vami na inom možnom postupe tak, aby sme vám vyhoveli v maximálnej možnej miere.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar vám zašleme prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako dodaciu adresu. ... s väčšou hmotnosťou a rozmermi môže byť zaslané kuriérskou službou.

Do zahraničia tovar zasielame za poplatok podľa cenníka Slovenskej pošty.

Poplatok za poštovné a balné na Slovensko závisí od výšky ceny objednávky nasledovne:

Pri objednávke do €100,00 je poštovné a balné €3,00
Pri objednávke nad €100,00 poštovné a balné neúčtujeme

Spôsob platby

Zákazník si môže vybrať z nasledovných spôsobov:

1. Dobierka (len pre doručenie na Slovensko) - platí sa pri doručení objednávky.
2. Platba na účet - zákazník na náš účet prevedie alebo vloží sumu vo výške ceny objednávky (plus poštovné a balné).

Ak si zákazník zvolí druhý spôsob platby (platba na účet), následne mu zašleme číslo účtu a variabilný symbol, ktorý uvedie do platobného formulára.

Všetky ceny sú konečné (vrátane DPH)

Storno objednávky

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru zaslaním emailu na info@alpha-h.sk. Do predmetu správy napíšte STORNO. V emailovej správe uveďte vaše meno, číslo objednávky a názov tovaru, ktorý chcete stornovať. Ak medzitým bola objednávka uhradená bankovým prevodom, zašleme vám celú čiastku späť na váš účet.

Reklamácie

Záručné podmienky

1. Tovar vo vlastnom záujme skontrolujte ihneď pri prevzatí. Kupujúci má nárok tovar neprevziať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny (podľa svojho rozhodnutia). Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nebude možné uznať. Mechanické poškodenie tovaru, ktoré nebolo odhalené pri prevzatí zásielky, alebo pri odbalení tovaru, nie je možné uplatniť zo strany kupujúceho. Pred použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky spolu s návodom na použitie a následne sa riadiť týmto návodom.

2. Dĺžka záručnej doby / doby spotreby je uvedená na výrobku.

3. Záruka sa nevzťahuje na nesprávny výber tovaru (alebo jeho častí) alebo poškodenie tovaru nesprávnym skladovaním či používaním.

Postup pri reklamácii

Pri reklamácii prosím dodržujte nasledujúci postup:

1. Ak chcete u nás zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte nás emailom, alebo telefonicky. Nezabudnite uviesť typ výrobku (prípadne nákupný kód tovaru), číslo predajného dokladu (číslo faktúry) a presný popis vzniknutej závady.

2. Budeme vás informovať o ďalšom postupe, aby vaša reklamacia bola vybavená v najkratšom možnom čase a čo najlepšie k vašej spokojnosti.

Telefonická podpora

Je dostupná v pracovných dňoch (pondelok až piatok) od 8:00 do 16:00 hodiny.

Dôležité

Alpha-H Slovakia, s.r.o. a správcovia tejto web stránky veria, že všetky informácie na tejto stránke sú správne. Napriek tomu nedávame záruku za presnosť a spoľahlivosť tu uvedených informácií a nenesieme zopovednosť za priame či nepriame škody, ktoré môžu vzniknúť spoliehaním sa na čokoľvek čo web stránka www.alpha-h.sk obsahuje alebo neuvádza.


Top